การติดตั้ง Wi-Fi สำหรับ Windows XP
 1. เข้าที่ My Network Places เลือก Set up a wireless network for a home or small office
 2. ได้หน้าต่าง Welcome to the Wireless Network Setup Wizard

  คลิก Next

 3. ในหน้าต่าง What do you want to do?

  เลือก Set up a new wireless network. คลิก Next

 4. ในหน้าต่าง Create a name for your wireless network. จะเห็นชื่อ Network name(SSID) เป็น NIDA_Wireless

  เลือก Manually assign a network key แล้วคลิก Next

 5. ได้หน้าต่าง Enter a WEP key for your wireless network.

  ใส่ค่า Network key ด้วย WEP Key ที่สถาบันกำหนด
  ใส่ค่าเดิมซ้ำอีกครั้งในช่อง Confirm network key แล้วคลิก Next

  >> ค่า Network key จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ เพื่อความปลอดภัย โดยผู้ใช้จะได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. >>ถ้าจำไม่ได้ สอบถามที่ Helpdesk โทร. 3778

 7. ในหน้าต่าง How do you want to set up your network?

  เลือก Set up a network manually แล้วคลิก Next

 8. จะได้หน้าต่าง The wizard completed successfully.

  เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง คลิก Finish

     
การใช้งาน Wi-Fi สำหรับ Windows XP

 • เข้าที่ My Network Places เลือก View Network Connection
  >>คลิกขวาที่ไอคอน Wireless Network Connection แล้วเลือก Enable
 • หรือ คลิก Start/Connect To/Wireless Network Connection
 • เมื่อติดต่อกับระบบได้แล้ว ที่ไอคอนของ Wireless Network ที่Taskbar จะปรากฏข้อความทีแสดงถึงสถานะของการเชื่อมต่อ
  ดังภาพ
 • จากนั้นทำการ log in โดยใช้ web browser (Internet Explorer หรือ Netscape Navigator) เรียกไปยัง web site ใดก็ได้ ระบบจะส่งต่อไปที่หน้าต่าง login ดังภาพ
 • ใส่ username/password ของ NetID ที่ได้รับ โดยใส่ @grads.nida.ac.th ต่อท้าย username แล้วกดปุ่ม login

 • เมื่อ login ผ่าน จะปรากฏข้อความดังภาพ

  และระบบจะส่งกลับไปยัง web site ที่ระบุไว้ในตอนแรก

 • จากนั้นก็ใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ e-mail หรือ web

 • เมื่อต้องการออกจากการใช้งาน Wi-Fi ให้พิมพ์ URL ใน web browser เป็น http://1.1.1.1 เครื่องก็จะยุติการติดต่อกับระบบ และปรากฏข้อความดังภาพ

 

 

 

สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดทำเมื่อ 10 พฤษภาคม 2548

แจ้งปัญหาในการใช้งานที่ Helpdesk   โทร. (02 727) 3777, 3778   อีเมล์ : helpdesk@nida.ac.th
เสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่   webadmin